بازرگانی

اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی دارنده کارت بازرگانی می توانند با داشتن این کارت اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا نمایند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد و صادرات کالای مجاز را در بردارد.

در این راستا شرکت اهورا کوشا با داشتن کارت بازرگانی قادر به تامین کالا و تجهیزات مختلف از جمله انواع پلیت، تیوب، پایپ، تیوب شیت، ابزار دقیق، ولو، فیتینگ، اتصالات و انواع تجهیزات سفارشی دیگر از کشورهای اروپایی، ژاپنی، کره جنوبی و … می باشد.