photo-1554769945-af468c934022

توربین های بادی

با توجه به منابع متعدد انرژی های تجدید شونده در کشور همچون وجود سایت های بادی بسیار مناسب و لزوم بهره مندی از این منابع، با برقراری ارتباط با سازمان انرژی های نوی ایران، مراحل طراحی اولین توربین بادی به ظرفیت 2 مگا وات در کشور با نظارت سازمان انرژی های نو در شرکت اهورا کوشا آغاز گردید و با کمک کارشناسان این دو شرکت مراحل طراحی توربین بادی مذکور انجام شده و مقرر گردید پس از اتمام طراحی ها و با تامین منابع مالی مورد نیاز، اولین توربین بادی با ظرفیت مذکور در سایت بادی چابهار ساخته و نصب گردد.

طراحی و ساخت کارخانجات تولید اتانول و بیو دیزل

با توجه به اهمیت مسئله تولید سوخت های گیاهی در دنیا، بررسی و امکان سنجی طراحی و ساخت کارخانه ی تولید بیو دیزل از بیومس گیاهی (دانه های روغنی) و همچنین اتانول سوختی از ذرت و مواد اولیه نشاسته دار در واحد R & D شرکت از سال 1385 آغاز گردید که پس از انجام آزمایش های متعدد در آزمایشگاه شرکت و استفاده از منابع متعدد بین المللی، طراحی یک واحد تولید اتانول به ظرفیت 30 میلیون گالن در سال و یک کارخانه تولید بیو دیزل به ظرفیت 20 میلیون گالن در سال به اتمام رسید و در حال حاضر مقدمات لازم جهت احداث یکی از این کارخانجات در منطقه صنعتی چابهار در حال انجام می باشد.

food 1